BURÇLAR
Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
ASLAN BURCU
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yengeç

YENGEÇ 21 Haziran - 22 Temmuz 2017 


Su elementinin ilk burcu. Hayatın yaratıcı kaynağına kendi içinde, kendiliğinden ulaşabilen bir döngüsü vardır. Duygusal hayatında müphem gel-gitler yaşayan, yaratıcılığı yüksek bir burçtur.


Yengeç, Yaz mevsimini başlatan öncü burçtur. Duygusal ihtiyaçlarının dürtüsüyle yeni başlangıçlar yapar. Bu yüzden harekete geçerken hissediyorum der. Bunlar dolaylı ve üstü kapalı motivasyonlar olabilir, çünkü çıkış temeli duygusal ihtiyaçlardır. Bu yüzden kendi dinamizmini kendisi yarattığı halde değişkenliği de ihtiyaçlılık oranında değişim gösterir. Savunmacı ama vaz geçmeyen bir tarzda arzularını elde etmeye yönelir.


Yengeç, özellikle gençken, duygusal dünyasında psişik bir sünger gibi davranmaya meğillidir. Böylece kolayca başkalarının duygusal frekansına adapte olur. Empati yeteneği çok yüksektir, istediği her şeye duygu katabilir veya bu duyguyu anlaşılır kılabilir. Bu yetenek onu sanatın pek çok alanında başarılı kılmaya yetecektir. Fakat genellikle duygusal ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması konusunda ihmalkardır ve bunu sevdiklerinin kendisi için yapmasını tercih eder. Bu, onun için bir çeşit sevgi teyidi anlamını taşır. Bu şekilde kalarak büyümeyi mümkün olduğunca ertelemek hoşuna giden bir oyundur. Kendisi de yoğun bir şekilde seçimlerini ve tercihlerini sevdiklerinin yakın bir halka içinde rahatça yaşamaları üzerine konumlandırır. Bu yüzden motivasyonlarının dışarıdan anlaşılması ve çözülmesi zordur. Kendi kurduğu bu içe dönük kozada yenilemeyi ve yenilenmeyi uzunca bir süre ihmal edebilir. Ta ki yaşamsal bir zorunluluk onun kurduğu bu yakın bağların işlevselliğini yok edinceye dek korunaklı kozasında kalabilir.


 


Zaman içinde, ilmek-ilmek ördüğü kendi duygusal dünyasına kapanık olmakla birlikte, sezgisel yeteneklerini, kendisinin ve diğerlerinin ihtiyaçlarını anlamak adına  kullanabileceği tatmin edici bir role ihtiyacı vardır. Bunu da insanları bir araya toplayıp duygusal ifadelerini açıklayabilecekleri ortamlar başlatarak sağlayabilir. Diğerlerinin sanatsal yeteneklerini çok iyi fark edebilen bir hassaslığı vardır. Aslında bu yetenek kendisinin, yaratıcılığın öncüsü olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat bu yönde kendisini ilerletemezse, o zaman, genellikle çocukları için büyük ihtiraslarla olimpos dağının tepesini hedefleyebilir. Bu yüzden zaman-zaman boğucu, tahakküm eden ve duygusal olarak baskın bir mizacı vardır.


 


Olumlu yönleri ise hassas, şefkatli, koruyup kollayan, hayal gücü kuvvetli ve destekleyici olmasıdır.


 


Pluton’un 2008 yılında Oğlak Burcu’na girmesiyle birlikte Yengeç Burcu’nda doğanlar için zor bir dönem başlamış oldu. Şimdi 2017 itibarıyla Pluton, Oğlak Burcu’nun ortalarına geldi. Yani Yengeç Burcu’nun ilk yarısında doğmuş olanların çoğu hayatlarını köklü bir şekilde değiştirdiler. Tam ortasında doğanlar da artık yeni hayatlarına başlamak üzeredirler. Bu değişim tabiiki hiç kolay olmadı. Pluton 2024 yılına kadar Oğlak Burcu’nda kalacak:  


 


Bunun anlamı, Yengeçlerin eski ve aşina olunan güvenlik kalıplarında kalmalarının mümkün olmadığı ve ne olursa olsun duygusal güvenlik modellerini riske atıp, dış dünyanın talep ettiği yeni yaratıcılık döngülerini kendi içlerinde yeniden yaratabilmeleridir. Komplike olan kendi kişiliklerini daha komplike olan dışsal sistematik bir yapı karşısında canlandıracak (doğuracak) gücü yeniden bulacaklar ve yeni duygusal başlangıçlarla hepimize bunun nasıl yapılacağı konusunda örnek olacaklardır.  Yaşam döngüsünün, ölüm ve yeniden doğum kurgusu içinde kalan bu önemli misyonla irtibatta kalmasını hepimizin içindeki Yengeç’ten bekliyoruz.  


 


Sevgiler,


Meltem Ersoy, MA.


Temmuz, 2017.

 www.astrolojivebiz.com tüm hakları saklıdır - Tasarım: Hatice Çakmak  |  Uygulama: www.teknoakademi.com